„Potencjał pomagania”

Fundacja Alior Banku od maja 2022 roku prowadzi działania edukacyjne i pomocowe zgodne z celami ESG. Wspólnym mianownikiem działań Fundacji Alior Banku jest człowiek. Chcemy, aby działalność Fundacji Alior Banku dawała dużo dobrego społeczeństwu i reprezentowała wartości, z których wszyscy będziemy dumni.

Cele i obszary działań

W ramach działalności Fundacji Alior Banku wyznaczyliśmy cztery kluczowe obszary działalności. Są nimi:

  • Edukacja – wsparcie i promocja zagadnień edukacji finansowej i cyfrowej, pomoc i rozwój przedsiębiorczości, współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi, tworzenie gier edukacyjnych oraz przeprowadzanie konkursów naukowych.
  • Ekologia – rozwój świadomości środowiskowej, popularyzowanie postaw ekologicznych, edukacja ekologiczna, wsparcie projektów przyrodniczych.
  • Sport / zdrowie – wsparcie inicjatyw aktywizujących do podejmowania wysiłku fizycznego, promocja zdrowego trybu życia, wsparcie pacjentów placówek medycznych, promocja wolontariatu pracowniczego, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży.
  • Społeczne – doraźne wsparcie i pomoc okolicznościowa dla placówek opiekuńczych, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen.

Młodzi ludzie w kółku

Zarząd fundacji

Aneta Różańska

prezes zarządu
Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 20 lat pracy zawodowej zajmuje się działaniami marketingowymi oraz PR, realizacją projektów oraz organizacją eventów. Posiada doświadczenie menedżerskie związane z kierowaniem projektami, jak również zespołami pracowników.

Artur Barański

wiceprezes zarządu
Absolwent kierunków energetyka oraz elektrotechnika na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kierował zespołami realizującymi projekty IT, a także posiada doświadczenie w zakresie działań PR, wizerunku i polityki medialnej. Doświadczenie managerskie zdobywał również pracując w zespołach projektowych w obszarze kształtowania doświadczeń użytkownika (UX/UI) i social media.

Pliki do pobrania