Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu informacyjnego Fundacji Alior Banku

Użyte w „Regulaminie korzystania z serwisu internetowego Fundacji Alior Banku”  sformułowania oznaczają:
Fundacja – Fundacja Alior Banku z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisany pod numerem KRS 0000971338 do STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5223225632, REGON 522008948.
Portal – portal internetowy Fundacji Alior Banku (dalej jako Fundacja Alior Banku) dostępny pod adresem fundacja-alior.pl
Zasoby Portalu – udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie korzystania z serwisu internetowego Fundacji Alior Banku” materiały, obejmujące w szczególności informacje i ogłoszenia o pracę.
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 

Fundacja Alior Banku oświadcza, że treści opublikowane na stronach Portalu mają wyłącznie cel informacyjny. Fundacja nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone na Portalu oraz za decyzje podjęte przez użytkowników Portalu w oparciu o zamieszczone na nim informacje, skutki tych decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z zamieszczonych informacji.

 1. Fundacja Alior Bank zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek do korzystania z Portalu.
 2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, apletów Java oraz plików cookies.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. Fundacja Alior Banku udostępnia w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 5. Fundacja Alior Banku, udostępniając w Portalu treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 6. Fundacja Alior Banku zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.
 8. Fundacja Alior Banku gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb
 9. Fundacja Alior Banku gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się:
  • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub
  • w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
 10. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies.