Fundacja Alior Banku sprawdza wiedzę finansową dzieci i młodzieży

23 marca 2023

Wspólnie z miesięcznikiem My Company Polska przeprowadzamy badanie mające na celu diagnozę kompetencji ekonomicznych wśród dzieci i młodzieży. Sprawdzamy m.in. znajomość podstawowych pojęć ekonomicznych i bankowych, umiejętność posługiwania się budżetem czy kompetencje w zakresie korzystania z produktów bankowych. To jedno z największych badań tego typu w ostatnich latach.

Badanie będzie podstawą dyskusji podczas debaty, w której udział wezmą eksperci z obszarów edukacji, biznesu oraz ekonomii.

Zwieńczeniem projektu będzie publikacja na łamach miesięcznika raportu opracowanego w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, w którym przedstawimy najważniejsze wnioski oraz propozycje dalszych działań w sferze edukacji finansowej dzieci

Badanie - opcje do wyboru i długopis