Uwaga – likwidacja Fundacji

28 czerwca 2024

Likwidator podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie § 31 Statutu, Fundator w dniu 28 maja 2024 roku postanowił o likwidacji Fundacji Alior Banku z siedzibą w Warszawie (KRS 0000971338).

Na funkcje Likwidatora Fundator wyznaczył Łukasza Gachowskiego.

W związku z powyższym, likwidator Fundacji wzywa wierzycieli do zgłaszania ew. wierzytelności wobec Fundacji w terminie do 31 lipca 2024 roku na adres:

Fundacja Alior Banku w Likwidacji
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

lub na adres e-mail: lukasz.gachowski@alior.pl.